ALL-LLAHU Ju Shperbleftë !!!
..:: Temat ::..  
  INFORMACIONET
  Faqja Kryesore
  Historia e Janjevës
  Historia e Xhamisë
  Fotot e Xhamisë
  Ekipi i xhamisë
  Shkolla
  Dokumentar
  Karakteristikat
  Natyra
  Kur'an-i
  Kushtet e Fesë
  Pejgamberët
  Namazi
  Ramazani
  Respekti i Prindeve
  Kush është Krijuesi...?
  Pendimi
  Jetimi
  Lutje - Dua
  Takimi Me ALL-LLAHUN Xh.Sh
  Vdekja
  Video Islame
  Tregime
  Martesa në Islam
  Dhurata më e mirë në Xhenet
  99 Emrat e bukur të ALL-LLAHUT
  Nënë - Ty të diskriminojn e të nënqmojnë
  Po, u bëra një muslimane
  Vizita në Medres
  Rrenimi i Xhamisë
99 Emrat e bukur të ALL-LLAHUT

 EMRAT  DHE   PËRKTHIMI

1. ALL-LLAH   Allah
2. ER-RAHMAN   i Gjithëmëshirëshmi  
3. ER-RAHIM   Mëshirëploti
4. EL-MELIK   Sunduesi  
5. EL-KUDDUS   i Pastërti  
6. ES-SELAM   Paqëdhënësi  
7. EL-MU'MIN   Siguruesi  
8. EL-MUHEJMIN   Mbizotëruesi
9. EL-AZIZ   Fuqiploti  
10. EL-XHABBAR   i Gjithëfuqishmi  
11. EL-MUTEKEBBIR   i Madhërishmi  
12. EL-HALIK   Krijuesi
13. EL-BARIJ   Filluesi
14. EL-MUSAWWIR   Formëdhënësi  
15. EL-GAFFAR   Falësi  
16. EL-KAHHAR   Mposhtësi  
17. EL-WEHHAB   Dhuruesi
18. ER-REZAK   Furnizuesi  
19. EL-FETTAH   Zgjidhjedhënësi
20. EL-'ALIM   i Gjithëdituri
21. EL-KABID   Shtrënguesi
22. EL-BASIT   Dhënësi  
23. EL-HAFIDU   Përulësi
24. ER-RAFI'   Lartësuesi  
25. EL-MU'IZZU   Ngritësi  
26. EL-MUDHIL-L   Nënshtruesi
27. ES-SEMI'   Dëgjuesi
28. EL-BASIR   Vështruesi
29. EL-HAKEM   Gjykuesi  
30. EL-'ADL   i Drejti  
31. EL-LATIF   i Buti  
32. EL-HABIR   i Gjithëinformuari  
33. EL-HALIM   Përdëllimtari  
34. EL-'ADHIM   Madhështori  
35. EL-GAFUR   Gjithëfalësi  
36. ESH-SHEKUR   Mirënjohësi
37. EL-'ALIJJ   i Larti  
38. EL-KEBIR   i Madhi  
39. EL-HAFIDH   Ruajtësi  
40. EL-MUKIT   Ushqyesi
41. EL-HASIB   Llogarimarrësi  
42. EL-XHELIL Fisniku  
43. EL-KERIM   Bujari
44. ER-REKIB   Vigjëluesi
45. EL-MUXHIB   Lutjepranuesi
46. EL-WASI'   Gjithëpërfshirësi
47. EL-HAKIM   i Urti
48. EL-WEDUD   i Dashuri
49. EL-MEXHID   i Lavdishmi
50. EL-BA'ITH     Ringjallësi
51. ESH-SHEHID   Dëshmuesi
52. EL-HAKK   i Vërteti
53. EL-WEKIL   Përkujdesësi
54. EL-KAWIJJ   i Forti
55. EL-METIN   i Pathyeshmi
56. EL-WELIJJ   Mbrojtësi
57. EL-HAMID   i Falënderuari
58. EL-MUHSIJ   Gjithënjohësi
59. EL-MUBDIJ   Nismëtari  
60. EL-MU'ID   Rikrijuesi
61. EL-MUHJI   Jetëdhënësi
62. EL-MUMIT   Jetëmarrësi  
63. EL-HAJJ   i Gjalli
64. EL-KAJJUM   i Përjetëshmi  
65. EL-WAXHID   Kreatori  
66. EL-MAXHID   i Nderuari
67. EL-WAHID   i Vetmi  
68. ES-SAMED   i Domosdoshmi  
69. EL-KADIR   i Fuqishmi  
70. EL-MUKTEDIR   i Gjithëmundshmi  
71. EL-MUKADDIM   Përparuesi  
72. EL-MUEHHIR   Paslënësi
73. EL-EWWEL   i Pari  
74. EL-AHIR   i Fundit
75. EDH-DHAHIR   i Dukshmi
76. EL-BATIN   i Padukshmi  
77. EL-WALIJ   Udhëheqësi  
78. EL-MUTE'ALIJ   i Gjithëlartësuari  
79. EL-BERR   Mirëbërësi  
80. ET-TEWWAB     Pendimpranuesi
81. EL-MUNTEKIM     Ndëshkuesi
82. EL-'AFUWW   Mëkatfalësi
83. ER-REUF   i Dhembshuri
84. MALIKUL-MULK   Pushtetmbajtësi
85. DHUL-XHELALI WEL IKRAM   Atij i takon madhështia dhe nderi
86. EL-MUKSIT   Drejtësidhënësi
87. EL-XHAMI'   Tubuesi
88. EL-GANIJ   i Pasuri
89. EL-MUGNI   Pasuridhënësi
90. EL-MANI'   Privuesi
91. ED-DAR   Krijuesi i së keqes
92. EN-NAFI'   Krijuesi i së mirës
93. EN-NUR   Drita
94. EL-HADI Udhëzuesi  
95. EL-BEDI'   Shpikësi  
96. EL-BAKI     i Përherëshmi
97. EL-WARITH   Trashëguesi  
98. ER-RESHID   Frymëzuesi
99. ES-SABUR   Durimtari

..:: Recitim Islam ::..  
  Ne Allahut i kem besu
Ne All-ahut i kem besu
Pejgamberit i kem premtu
Çdo detyrë e obligim
Me ndërgjegjje do ta kryejmë

Falim namazin me respekt
Zeqat japim për çdo vjet
Ramazanin e agjerojm
dhe Bajramin e festojmë

Për Bajram presin kurban
Pasuri ata që kanë
Punë e shejtë e më e madhe
Kishe me qenë haxhxhi ne Qabe

Lumturi nuk ka pa fe
Te gjitha të mirat aty i ke
Po nuk dite me logjiku
Nga e vërteta ke deviju

T''jesh musliman është kënaqesi
Ti krysh borxhet me lumturi
Bën miresi hiq pa ia nda
veprat tua ke me i pa
 
Advertisement  
   
..:: Forcojeni ju Islamin ::..  
  Gjithëfalënderimet dhe gjithëlavdërimet i takojnë vetëm Allahut [Xhele Shanuhu], paqja mëshira dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin (SalAllahu Alejhi ve Selem), familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Forcojeni ju Islamin në zemrat tuaja që Allahu ta forcoj atë në tokë!

 
..:: Oh Sa Shum ::..  
  OH SA SHUME I LUMTUR JAM
ME KETE DIN, ME KETE ISLAM
T,FALENDEROJ O ALLAH
QE ME BERE MUSLIMAN

JE I VETMI PERENDI
E KRIJOVE KETE GJITHESI
JE I VETMI QE ADHUROHET
ME NAMAZ ROBI T,AFROHET

JE I PASTER DHE PA T,META
FJALET E TUA JAN T,VERTETA
I MADHERISHUM JE ZOTI IM
VETUM TY TE BEJME ADHURIM

JE SUNDUS I GJITHESISE
JE DHURUS I MIRSISE
KUSH KERKON ZOT PERVEQ TEJE
DEL NGA RRUGA E KESAJ FEJE

KUSH PREJ TEJE NDIHME KERKON
PER ASGJE S,DO T,JET PISHMAN
T, FLANDEROJ O ALLAH
QE NA BERE MUSLIMAN.

  
 
Today, there have been 2 visitors (23 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=